Gagnasérfræðingur, laus staða.

1. mars 2021

Hjartavernd óskar eftir að ráða sérfræðing til að starfa við
gagnagrunna vísindarannsókna.

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2021. Umsóknum skal
skilað til Hjartaverndar, Holtasmára 1 201 Kópavogi merkt
Gagnasérfræðingur eða á netfangið atvinna@hjarta.is

Helstu verkefni
• Samtenging gagna og SQL fyrirspurnir
• Uppsetning á gagnasettum og útleiðsla á breytum
fyrir vísindarannsóknir
• Samskipti við innlenda og erlenda samstarfsaðila
vegna gagna
• Lýsandi tölfræði og eftir þörfum aðhvarfsgreiningar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í raunvísindum / verkfræði eða skyldum greinum
• Reynsla af vinnu með stór gagnasöfn
• Góð þekking á gagnagrunnum og fyrirspurnamáli (SQL)
• Þekking á tölfræði og tölfræðiforritum (R, Stata, SAS)
• Þekking á heilbrigðisgögnum og vísindarannsóknum er kostur
• Góð almenn tölvufærni
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku

Unnið er að ýmsum verkefnum og mikið og gott samstarf er við
aðrar stofnanir og rannsóknarstöðvar út um allan heim.
Mikill fjöldi vísindagreina hefur verið birtur um rannsóknir
Hjartaverndar.

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2021. Umsóknum skal
skilað til Hjartaverndar, Holtasmára 1 201 Kópavogi merkt
Gagnasérfræðingur eða á netfangið atvinna@hjarta.is

Sjá auglýsing