Heilablóðfall.

4. mars 2019

Þessi bæklingur er í ritröð bæklinga Hjartaverndar um áhættuþætti hjartaog æðasjúkdóma. Hér verður fjallað um háþrýsting og heilablóðfall. Háþrýstingur (hár blóðþrýstingur) er einn aðaláhættuþáttur hjarta- og æðasjúkdóma